Officiële Opening van onze nieuwe communiteit in Hoofddorp

Sinds bijna twee jaar wordt in onze Provincie nagedacht en gesproken over de stichting van een nieuwe missionaire svd gemeenschap in Hoofddorp. Belangrijke redenen om hier te beginnen waren: een dynamische en actieve parochie, het grote aantal actieve leken ( zo’n 300 belast met verschillende taken: zoals de catechese , liturgie, ouderenzorg, jongerenpastoraat, religieuze boekhandel, schoonmaak van de kerk en parochiecentrum), de Bijbeltuin ter plaatse, een religieuze boekhandel, de aanwezigheid van vele mensen van niet Nederlandse oorsprong en de verschillende mogelijkheden om specifiek missionaire taken te verrichten. De vrij grote infrastructuur, de gunstige ligging dichtbij de luchthaven Schiphol en de goede verbindingen met het openbaar vervoer waren bijkomende factoren die meespeelden in de keuze van deze plaats.

De provinciale raad besloot om p. Sedfrey Nebres (34) uit de Filippijnen, p. Eko Silvester uit Indonesië ( 33) en p. Bert Wooning voor deze nieuwe missionaire svd communiteit te benoemen.

Op Zondag, 16 september werd deze door de Bisschop van Haarlem/Amsterdam, Monseigneur Jos Punt, aan de parochiegemeenschap die al zo’n 130 jaar bestaat en die aan Johannes de Doper is toegewijd, gepresenteerd.

Onze provinciaal sprak bij het begin waarderende woorden uit voor de Bisschop, Pastor v. Lent en het kerkbestuur die de mogelijkheid hadden geschapen dat wij hier een nieuwe gemeenschap konden stichten. Alsook bedankte hij de personen die het voorbereidende werk voor deze nieuwe stichting verricht hadden.                                                                                               Op het einde van de Viering gaf de voorzitter van het kerkbestuur in zijn toespraak een hartelijk welkom aan onze SVD gemeenschap en sprak in naam van de parochie zijn grote tevredenheid uit over onze komst. Zijn woorden werden door de gelovigen met een warm applaus bevestigd. Als welkomgift gaf hij ons een grote mand met allerlei praktische zaken voor ons dagelijks leven. Bij enkele daarvan gaf hij een toelichting : “Koffie om de lange verhalen van de parochianen aan te horen; suiker om moeilijke woorden zoeter te maken; de kaart van Hoofddorp om niet te verdwalen; een wekker om altijd op tijd te komen en een fles wijn om mooie zaken te gedenken en sommige te vergeten.”.

Voortdurend ondervinden we dat we door de mensen met open armen worden ontvangen. Dat uit zich doordat ze ons regelmatig bezoeken alsook ervoor zorgen dat we niets tekort komen. Bijna elke dag bijvoorbeeld brengen ze ons de meest verschillende maaltijden.

Zoals gezegd, zijn er veel leken in deze parochie gemeenschap werkzaam en die vrij goed functioneren door een goede coördinatie van het kerkbestuur. Onder hen zijn er verschillende die cursussen van pastorale vorming of zelfs theologie volgen (8) of al afgesloten hebben. Het is belangrijk dat we veel aandacht aan hen besteden door mee te helpen in hun verdere vorming en leiders onder hen weten te vinden om hun medevrijwilligers te begeleiden. Het is nog te vroeg om te kunnen zeggen of dat uit deze groep een vereniging gevormd zal kunnen worden van geassocieerde svd leken. Maar de vooruitzichten, zijn, naar mijn mening, gunstig.

Sedfrey Nebres is in deze parochie al bezig met de bijna wekelijkse Vieringen met de Philippijnse Gemeenschap die binnenkort uitgebreid zal worden tot een Engelssprekende Gemeenschap.                                                                Op kleine schaal is hij ook al bezig op het gebied van communicatie en missieanimatie. Er zijn sporadische contacten met de protestantse gemeentes en ondergetekende heeft al enig contact met organisaties die zich bezig houden met migranten en vluchtelingen.                                                   Het is nog te vroeg om nu al veel over onze missionaire werkzaamheden te spreken. Toch lijken al enkele mogelijkheden voorhanden zoals: de begeleiding van leken, jongeren – en bijbelapostolaat ( dit vanwege de aanwezigheid van de “Bijbeltuin”) alsook contact met de Moslims. Deze laatsten hebben in Hoofddorp een mooie nieuwe moskee die openstaat voor iedereen . Tenslotte werk met vluchtelingen en migranten.                                                                                                        Buiten deze parochie is Sedfrey werkzaam met enkele Philipijnse gemeenschappen, Eko met  de Indonesische gemeenschap in Rijswijk en Zoetermeer en Bert met de Spaanssprekende Parochie van Amsterdam.                                                                                                   Een soort hoogtepunt van dit Migrantenapostolaat was de Internationale/interculturele Liturgieviering die op 8 september in de parochie van Hoofddorp werd gehouden en waaraan vier migrantengemeenschappen deelnamen: de Philippijnse, Indonesische, Irakese en Chinese. Het was voor de eerste keer in Hoofddorp dat zo’n soort Viering gehouden werd waarin de mensen konden zien dat we niet alleen met de “trouwe” leden van de parochie bezig zijn maar ook met migranten van verschillende gemeenschappen. Zeven svd ers van verschillende nationaliteiten gingen voor in deze Viering die gevolgd werd door een culturele acte en besloten werd door een gezamenlijk eten dat bestond uit maaltijden door de verschillende gemeenschappen zelf voorbereid.

Bert Wooning svd

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland