15.12.2019: DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT A

15.12.2019: DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT A

Eerste lezing Jesaja 35, 1-6a.10
Evangelielezing Mat 11, 2-11
In die tijd hoorde Johannes in de gevangenis over de werken van de Christus en hij liet Hem door zijn leerlingen de vraag stellen: ‘Zijt Gij de komende, of hebben wij een ander te verwachten?’ Jezus antwoordde hun: ‘Gaat aan Johannes zeggen wat gij hoort en ziet: blinden zien en lammen lopen, melaatsen genezen en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de blijde Boodschap verkondigd. Gelukkig is hij die aan mij geen aanstoot neemt.’
Toen zij vertrokken waren, begon Jezus tot de menigte te spreken over Johannes: ‘Waar zijt gij in de woestijn naar gaan zien? Naar een riethalm door de wind bewogen? Waar zijt Gij dan wél naar gaan zien? Naar iemand in verfijnde kleding? Die verfijnde kleding dragen zijn te vinden in de paleizen der koningen. Waartoe zijt ge dan uitgetrokken? Om een profeet te zien? Inderdaad, zeg Ik u, zelfs meer dan een profeet! Hij is het over wie geschreven staat: ‘Zie, Ik zend mijn bode voor U uit die de weg voor de toekomst zal bereiden. Voorwaar, ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Niettemin is de kleinste in het Rijk der hemelen groter dan hij.’

Overweging
Mijn dierbaren, Waar wachten wij nog op? Valt er nog wat te verwachten in onze maakbare wereld? Het is mooi als je verwachtingen hebt
en dat ze dan ook nog uitkomen.
-Je kijkt uit naar ander werk, en het lukt je. En je krijgt die droombaan.
-Je hoopt op genezing en… je wordt beter. fantastisch
-Je verlangt naar een woning en je krijgt hem. wat een geluk
-Je zoekt naar een partner en je vindt hem. Een geschenk uit de hemel
– Je kijkt uit naar een jubileum en …je viert het. Wat een feest.
Zo kijken we telkens vooruit, met een droom, een verlangen…
Maar wat als je verwachtingen niet uitkomen? Als je niet geneest, als je maar geen woning krijgt als je steeds maar alleen blijft…. Als je niks te vieren hebt in je leven.
Dan wordt je hoop de grond in geboord… Als je botte pech hebt. Dat kan ook ons overkomen.
Toen ik na 10 jaar werken in Indonesië niet meer terug kon was ik ten einde raad. Het was mijn tweede vaderland geworden en ik hield veel van de mensen daar.
Hoe nou verder? Welke toekomst was er nog? ik viel in een diep zwart gat.
Ik zag geen toekomst meer. Zo heeft bijna ieder wel zijn eigen pijnlijke ervaring, dat je ontgoocheld bent in het leven.
Dat het heel anders verloopt dan je verwacht had. Waar je verlangen naar uitging. U kunt die ervaring zelf waarschijnlijk zonder moeite terug halen.
Ook Johannes de Doper zit in zo’n moeilijke situatie. Hij heeft zich ingezet, om mensen de goede weg te wijzen en dan komt ie in de gevangenis terecht,,,,,,
met als zijn goeie bedoelingen. Hij weet het ook niet meer.
En als ie dan hoort van het optreden van Jezus als Messias, laat ie zijn leerlingen naar Jezus toe gaan met de vraag: “Bent u degene die komen zou?”……
En dan krijgen ze als antwoord mee: ‘blinden kunnen weer zien, lammen kunnen weer lopen, melaatsen worden gereinigd en doven kunnen weer horen’
Dat zijn de tekenen van de Nieuwe wereld die aanbreekt. Van het Rijk Gods
Laat nou de profeet Jesaja in de eerste lezing hetzelfde hebben gezegd: Daar lezen we: “Dan worden de ogen van de blinden ontsloten en de oren van de doven geopend. Dan danst de kreupele als een hert en juicht de tong van de stomme”
Zie je dat voor je? Dat was zijn visioen, zijn verlangen, zijn hoop.
Daar leefde hij van. Dat dat zou gaan gebeuren. Daar moest ook Joannes het mee doen. Daar moeten ook wij het mee doen.
Die nieuwe wereld, dat Rijk Gods is het aan het komen? Als je goed om je heen kijkt, zie je het gebeuren: Misschien anders dan we zouden verwachten: Kijk maar eens goed om je heen, wat je ziet gebeuren: -de grote actie tegen de eenzaamheid dat ieder zich om elkaar bekommert
-de klimaatbijeenkomst in Madrid om beter om te gaan met moeder aarde
-Jongeren, die zich echt inzetten voor vrede en tegen wapenhandel.
-Artsen zonder grenzen, die in oorlogsgebieden werkzaam zijn ondanks alle geweld.
-Dovenscholen, waar dove kinderen de oren worden geopend
-Revalidatiecentra waar lammen leren lopen. enz.
-Bezoekersgroepen die mensen gaan bezoeken.
Daarin zie je de positieve energie van die Nieuwe Wereld
Het visioen van Jesaja en van Jezus wordt daar werkelijkheid.
Dat zie je helaas nauwelijks in de media.
maar als je goed kijkt, gebeurt er zoveel goeds. Vreemd dat dit goede nieuws de krant en TV niet haalt.
En in ons eigen leven? Heel dichtbij? Als ik naar mezelf en mijn naasten kijk?
Is daar ook (al) iets van die nieuwe toekomst zichtbaar? Hebben wij nog iets te verwachten? Ook als we soms niet zo gelukkig zijn?
Ooit heb Ik zo gedacht: als iedereen nou eens één ander vasthoudt,
dan is niemand alleen……
Eentje maar, maar dan wel allemaal
Een heeeeele grooote kring.
Dat zou toch prachtig zijn.
Of op een andere manier:
-als ik regelmatig eens bij iemand op de stoep sta
met een vrolijke groet: Goeie morgen.
Dan ziet de dag er ineens anders uit
Wat doet dat goed.
– of als ik iemand een mailtje stuur….
met de vraag: Hoe is het met je vandaag? Ik denk aan je’
dan voel je nabijheid. Ieder mens heeft het nodig, gezien worden. Er toe doen!
En zo zijn er vele manieren,
om de doven te laten horen,
de lammen te laten lopen (springen)
en eenzamen erbij te betrekken.
Dat zijn dan geen spectaculaire dingen, maar het zijn wel de bouwstenen van die nieuwe wereld, waar Jezus het over heft en waarnaar wij allemaal verlangend uitzien.
Als iedereen een klein steentje bijdraagt, en gaat in het voetspoor van Jezus,
dan is dat Rijk Gods midden onder ons.
Dan mogen we onze mouwen gaan opstropen.
Ook al zijn we kwetsbaar en niet volmaakt, toch kan ieder op zijn of haar eigen bescheiden wijze iets betekenen voor onze mede – mens. Het is levensnoodzakelijk,
nodig als warmte en tederheid, omarmen en bevestigen.
Samen staan we sterk.!!!!!!!! Amen
Pater C Maas, svd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

call Svd Holland